Györkönyi Általános Iskola

Intézményünk német nemzetiségi, nyelvoktató általános iskola. Közvetlen környezetünkben ez az egyetlen iskola, ahol német nemzetiségi oktatás folyik.

A 2016-2017-os tanévben 126 tanulója van iskolánknak. A tanulók 8 évfolyam 1-1 osztályában tanulnak. Iskolánkba a környék településeiről is járnak tanulók: Bikácsról, Nagydorogról, Vajtáról, Sárszentlőrincről és Pusztahencséről. Négy amerikai állampolgár tanítványunk is van.

Iskolánk valamennyi pedagógusa rendelkezik a munkaköréhez előírt végzettséggel. Egy intézményvezető, egy intézményvezető-helyettes mellett 5 fő tanító valamint 5 fő tanár dolgozik iskolánkban. Jelenleg 4 kolléga GYED-en van, helyettesítésükre sikerült szakszerű megoldást találnunk. Egy szabad státuszunk (korábbi nyugdíjazás miatt) betöltetlen. A magyar-történelem tantárgyak tanítását 2 fő óraadóval oldjuk meg, úgy, mint a fizika tantárgy oktatását. Tulajdonképpen 100%-os szakos ellátottsággal dolgozunk.

Egy fő gyógypedagógus is dolgozik az intézményben. A pedagógusok munkáját 1 fő pedagógiai asszisztens, 1 fő iskolatitkár segíti. Két takarítónő és egy karbantartó munkaerőnk is van.

A közmunkaprogram keretén belül 2 fő közfoglalkoztatott dolgozik nálunk: egy fő takarító valamint egy fő adminisztrátor. Korábbi sikeres pályázatoknak köszönhetően elmondható, hogy az intézmény eszközellátása jó. Rendelkezésre áll interaktív tábla, számítógépek (tanulónak, pedagógusnak egyaránt), hordozható és beépített projektorok segítik a tanárok munkáját.

Alsó tagozatos diákjaink délután napközis, a felső tagozatosok tanulószobás foglalkozásokat vehetnek igénybe. Intézményünkben német szakkör, német tánc, énekkar és sportfoglalkozások (íjászat, twirling, RSG) látogatására van lehetőség.

A Györkönyi Általános Iskolában az oktatás 3 épületben zajlik. Egyik épületünkben tanulnak alsós tanulóink 4 osztályteremben, itt kapott helyet a gyógypedagógus szaktanterme valamint tanulókonyhánk is. A másik épületben található a 4 felső évfolyam osztályterme és a testnevelés öltözők. A harmadik épületben van az étkező, a padlástérben pedig az informatika és technika szaktantermek.

Az udvaron füves pálya és bitumenes kézilabda sportpálya található.

Iskolánknak üvegháza és iskolakertje is van.

Nagy fájdalmunk a tornaszoba, ami pár 100 méterre található a főépületektől. Intézményünk sportfelszerelése gazdag, köszönhetően az előző tanévek pályázati lehetőségeinek, mégis a testnevelés órák megtartására egy omladozó, esztétikailag maga után némi kívánnivalót hagyó tornaszoba áll rendelkezésünkre. Az új toranterem építési engedélyei rendelkezésre állnak. Sajnos állami, pályázati forrás az elmúlt években nem állt rendelkezésre. Az Önkormányzat önerővel rendelkezik az építkezéshez.