Györkönyi Hagyományőrző Egyesület

Györkönyben 1994 óta működik német nemzetiségi önkormányzat, mely a megalakulásakor célul tűzte ki a német hagyományok felelevenítését, a nyelvoktatás és a kulturális élet támogatását, tánccsoport, kórus működtetését. 1995-ben a Györkönyi Nemzetiségi Napok szervezése kapcsán merült fel, hogy jó lenne létrehozni valamilyen civil szervezetet, pl. egyesületet melynek keretében a csoportok működhetnének.
Miután az ötletet többen is támogatták, így került sor 1995. dec. 12-én a Györkönyi Hagyományőrző Egyesület alakuló ülésére.
Az alapító tagok a következők voltak: Binder Gáspárné, Budainé Kántor Éva, Köhler Jánosné, Krausz Jánosné, Kuti Imre, Kuti Imréné, Martini Éva, Pergerné Iker Ibolya, Rodenbücher Mihályné, Rohn Mátyás, Rohn Mátyásné, Straub Károlyné, Szabó Zoltánné. Sajnos 3-an közülük már nincsenek közöttünk, és nincs közöttünk Lückl Fülöpné sem, aki a hagyományőrzés lelkes képviselője volt.
A cégbírósági bejegyzésre 1996. febr. 21.-én került sor. Ezt követően a legfontosabb feladat a különböző csoportok szervezése lett. Tánccsoport falunkban már korábban is több alkalommal szerveződött és jól működő kórusa is volt Györkönynek a 70-es és 80-as években.
Az egyesület alapításakor azonban nem volt működő kultúrcsoport, kivéve az óvoda 1995 őszén létrehozott „Dornröschen” tánccsoportját. Ők csatlakoztak az egyesülethez. Nekik sikerült először 96 tavaszán pályázati pénzből fellépő ruhákat varratniuk.
Az iskoláskorúak körében is létrejött egy tánccsoport, ők német és magyar táncokat is tanultak. 1996 decemberében megalakult a német nemzetiségi ifjúsági tánccsoport, 1997 februárban pedig elkezdte próbáit a vegyes kórus.
A különböző csoportok fellépő ruháit folyamatosan, az anyagi forrásaink függvényében tudtuk megvarratni. 1997 november 1.-én került sor a Györköny-Eckartsweier partnerkapcsolat hivatalos megkötésére. Ettől kezdve az egyesület is bekapcsolódott a két település közötti rendezvények szervezésébe, a csoportjaink azóta rendszeres fellépői a közös programoknak, és nagyon jó kapcsolat alakult ki a két település egyesületei között. Itt szeretném megemlíteni Annette Leidiger aszonyt, aki nagyon sokat segített a partnerkapcsolat létrehozásában, a civil közösségek szervezésében és a hagyományok gyűjtésében.
Az egyesület sikeresen pályázott Teleház létrehozására, melynek hivatalos megnyitására 1998 május7.-én került sor. A Teleház azóta is nagy segítség számunkra a rendezvények szervezésében, meghívók, szóróanyagok készítésében és annak korábbi vezetője Kutiné Lívia számos sikeres pályázatot írt az egyesületnek, melyek révén jelentős anyagi forrásokhoz jutottunk.
1998 augusztusban megjelentettük a györkönyi ételrecepteket tartalmazó kétnyelvű szakácskönyvet, ami igen sikeres, azóta már többször került utánnyomásra.
Novemberben elkezdte próbáit egy felnőttekből álló tánccsoport.
1998 dec. 2.-ai hatállyal kiemelkedően közhasznú szervezet lett egyesületünk.
2002 októberében elkezdődött az egyesület keretein belül a zeneoktatás és alakult egy iskolásokból álló fúvószenekar. Sajnos a zeneoktatás nem volt hosszú életű.
2004-ben ifjúsági tánccsoportunk arany minősítést kapott.
2005 augusztusában megjelentettük a györkönyi népviseletet bemutató kiadványunkat. „Györkönyi viseletek” címmel. Felnőtt tánccsoportunk beleolvadt az ifjúsági tánccsoportba.
2007 őszén megalakult a Gyöngyvirág magyar tánccsoport, mely szintén az egyesület keretein belül működik. 2009 óta pedig az általános iskolások körében is újraindult a táncoktatás. Német nemzetiségi és magyar tánccsoport is működik.
Kórusunk két alkalommal mérette meg magát minősítő versenyen, arany és ezüs minősítést kaptak.
2012-ben a Györkönyi Hagyományőrző Egyesület elnyerte az „ Év Tolna megyei civil szervezete” kitüntetést. 2014-ben újra kiadásra került a györkönyi szakácskönyv.
Az elmúlt 20 évben egyesületünk csoportjai nagyon sok rendezvényen vállaltak fellépést, ezeket hosszú lenne most felsorolni, csak néhányat említenék. Településünk ünnepeinek állandó résztvevői: svábbál, falu-és nemzetiségi napok, szüreti felvonulás, falukarácsony, egyházi ünnepek, kórustalálkozó.
Rendszeresen fellépnek a környező települések rendezvényein: pl. falunapok, pünkösdi fesztiválok, kórustalálkozók, nemzetiségi óvodák találkozója.
Ezenkívül bemutatkoztak Magyarország számos városában és Európa több országában is.
Az egyesület szervezésében számos egyéb program is zajlott az elmúlt években, csak néhányat szeretnék megemlíteni: kézműves klub, kézimunka szakkör, tánctáborok, kiállítások, őseink életét bemutató foglalkozások, györkönyi fonó.
Krausz Jánosné
GYHE elnöke