Besikolázási támogatás

Hirdetmény
Kérjük a középiskolában (3 és 4 éves oktatás) és felsőoktatási intézményben (főiskola - egyetem) tanuló diákok szüleit, (minden tanuló), aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben vagy bármilyen kedvezményben részesül is) hogy a 2018. évi beiskolázási támogatás kifizetéséhez az

Iskolalátogatási-igazolásokat 2018. szeptember 30.-ig

adhatják le a Polgármesteri Hivatalban.

Györköny, 2018. szeptember 06.
Györköny Községi Önkormányzat Besikolázási támogatás