Tájékoztató a Mezőföldvíz Kft. új mérőóra leolvasási eljárásáról

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. január 1-jétől a mérőórák leolvasását a Mezőföldvíz Kft. új eljárásrend alapján végzi: Lakossági felhasználók esetében - a Mezőföldvíz Kft. munkatársa évente 1 alkalommal olvassa le a fogyasztásmérőt. Ennek időszaka az Önök településén a 2020. évben: május hónap 01-25. napja között várható, Közületi fogyasztók esetében - amennyiben az átlagos havi felhasználás meghaladja a 100 m3-t akkor havonta, - ha a fogyasztás 25 m3 és 100 m3 között alakul minden negyedév első – azaz január, április, július és október - hónapjának 01-25. napja között, - míg a 25 m3 alatt évente egy alkalommal (2020. május hónap 01-25. napja között) végzi el Társaságunk a mérőórák leolvasását. A hatályos – település szerinti - leolvasási naptár elérhető ügyfélszolgálati irodáinkban, továbbá a www.mezofoldviz.hu oldalon a Településenkénti adatok menüpontban. A vízmérő leolvasás és a számlázási gyakoriság változással kapcsolatos felhívást mellékelten megküldjük további szíves felhasználásra. Kérem, hogy a lakosság szélesebb körű tájékoztatása érdekében a felhívást a helyben szokásos módon közzétenni szíveskedjenek. tájékoztató megtekintése