Tájékoztató a vészhelyzet ideje alatt bevezetett intézményi módosításokról

2020. március 16-ától szüneteltetjük az óvodai ellátást. Ebben az időszakban az éves nagytakarítást elvégzik a dolgozók, így a nyári leállás várhatóan rövidebb lesz.
Ügyeleti ellátás igényelhető azon szülők számára, akiknek munkája nélkülözhetetlen és erről a munkahelyek által aláírt igazolást hoznak.
Az óvodásokat az óvoda udvarán a dajka fogadja, az épületbe szülőknek belépni tilos!
Az Önkormányzat konyhája működik.
Az ügyeleti ellátásban részesülő óvodások az étkeztetést megkapják.
Az iskola a központi rendelkezésnek megfelelően tantermen kívüli digitális oktatást folytat, melynek megszervezése után minden érintett értesítésre kerül.
Ügyeleti ellátás igényelhető azon szülők számára, akiknek munkája nélkülözhetetlen és erről a munkahelyek által aláírt igazolást hoznak.
Az ügyeleti ellátásban részesülő iskolások étkezést kapnak.
A konyha a vendégétkeztetést folytatja, de visszavonásig a konyha épületében étel nem fogyasztható.
Az ételt egyszer használatos edényekben adják át, melyek díját az étkezéshez felszámoljuk.

A Közös Önkormányzati Hivatal változatlanul működik, azonban lehetőség szerint az ügyintézés módja elektronikus vagy telefonos legyen.
További információ munkaidőben:
Óvoda: 75 352-440
Iskola: 75 352-455, 70 221-74-86
Konyha: 75 352-003
Hivatal: 75 552-007, 75 552-008

Köszönjük megértésüket és jó egészséget kívánunk az elkövetkező időszakra!

Braun Zoltán
polgármester