Rendellenességet észleltek a kiégett fűtőelemek átmeneti tárolójában.

A mai napon értesített Honti Gabriella, a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. kommunikációs vezetője, hogy rendellenességet észleltek a kiégett fűtőelemek átmeneti tárolójában. Mint TEIT elnök, azonnal felkerestem az RHK Kft. képviselőjét, hogy egy személyes találkozó keretein belül kérjek tájékoztatást, és győződjek meg arról, hogy a környezetet és a lakosságot semmilyen veszély nem fenyegeti. Felmerülő kérdéseimre szakmailag megalapozott, megnyugtató válaszokat kaptam, így személyesen is megbizonyosodtam arról, hogy az eseménynek a környezetre, a lakosságra és az üzemeltető személyzetre gyakorolt hatása nem volt. Elnökként tájékoztattam a TEIT települések polgármestereit is.

Az RHK az alábbi közleményt juttatta el részemre:

Rendelleneséget észleltek a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójában

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. (RHK Kft.) üzemeltetésében lévő Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójában 2021. február 12-én az egyik tárolócső-csoport esetében a lecsökkent nitrogéngáz-nyomás helyreállítása során az üzemeltetésre vonatkozó szabályoktól való eltérés történt.

Az előírások szerint a gáz nyomásának csökkenése esetén négyszer lehet utántöltést végezni, ez azonban jelen esetben a megengedettnél egy alkalommal többször történt meg.

Az RHK Kft. vizsgálati programot dolgoz ki, melyet hatósági jóváhagyást követően hajt végre. A további munkálatok az üzemeltetésre vonatkozó szabályok szigorú és maradéktalan betartása mellett zajlanak.

Az eseménynek a nukleáris biztonságra, a környezetre, a lakosságra és az üzemeltető személyzetre gyakorolt hatása nem volt. A rendellenességet az RHK Kft. az INES-1–es kategóriába sorolta, és az Országos Atomenergia Hivatalnak bejelentette.