Györköny Község településrendezési eszközök módosítása lakossági véleményezési szakasz

Györköny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 46/2022. (IX. 13.) önkormányzati határozatában döntött a község településrendezési eszközeinek (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat) 2022. évi 1. számú módosításáról. A településrendezési eszközök módosításának véleményezési tervdokumentációja, valamint az ehhez kapcsolódó környezeti értékelés elkészült

Jelen egyeztetési szakasz folyamán a lakosságnak is lehetőséget biztosítunk fenti dokumentációk véleményezésére. A tervmódosítás anyaga az önkormányzat honlapján, az alábbi linken érhető el:

www.gyorkony.hu/userfiles/files/egyeb/gyorkony_telepulesrend_terv_4_mod.pdf

A településrendezési eszközök véleményezési anyagával kapcsolatos észrevételeiket – a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. §-a alapján – 2022. november 29-ig juttathatják el elektronikus levél útján a hivatal@gyorkony.hu e-mail címre, illetve postai úton a Györköny Községi Önkormányzat  7045 Györköny, Fő u. 53-55. címre.

Györköny, 2022. november 14.

Tisztelettel:

Braun Zoltán
polgármester