Györkönyi Napsugár Óvoda Kindergarten


A györkönyi Fő utcán, a nagy gesztenyefák mögött áll egy szépen felújított, korszerű épület, a Györkönyi Napsugár Óvoda Kindergarten, a MI ÓVODÁNK.
Két, részben osztott, és a Bikácsi Telephelyen egy vegyes életkorú csoporttal működő, nemzetiségi nevelést folytató intézmény.
Pedagógiai programunkat a helyi közösség sajátosságaira építve alakítottuk ki. Felfogásunk, hogy a gyermekek legfontosabb tevékenysége a játék. A különböző, sokszínű tevékenységi formák megszervezésével segítjük óvodásainkat abban, hogy személyiségük minden területe fejlődjék, az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettséget elérjék.
Nevelési célunk olyan gyermekek nevelése, akikből érzelmileg gazdag, településükhöz kötődő, környezetében jól tájékozódó, környezetét védő, a kisebbség nyelvét, kultúráját ápoló, másokat elfogadó, együttműködő felnőtt váljék.
Céljaink elérését jól felszerelt csoportszobák, elhivatott munkatársak, együttműködő szülői közösség, támogató fenntartó segíti.
Rodenbücherné Hahn Edit
intézményvezető