GYÖRKÖNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

IVÓVÍZJAVÍTÓ PROGRAM GYÖRKÖNY KÖZSÉGBEN

A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

192 990 753 FORINT

A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 90 %

A PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA: KEHOP-2.1.3-15-2016-00034

A PROJEKT TERVEZETT BEFEJEZÉSI DÁTUMA: 2021.02.28.

A projekt tartalma

A vízminőség javítása víztisztító technológia telepítését igényli, amelynek a szükséges területe a 2. sz. kút területén áll rendelkezésre. Mivel a kutak ammóniumtartalma határérték fölötti, emiatt az ammóniummentesítés a meghatározó technológiai elem.

A vízellátási rendszer megtáplálása a vízmű megépültével nem változik, a vízműből a meglevő nyomóvezetéken keresztül kerül a gerincvezeték megtáplálása.

A magastároló medence térfogata a biztonságos ivóvízellátáshoz elégséges, a tározó alatti nyomáshiányos övezetben a nyomásfokozó megépítésével biztosítottá vált a megfelelő hálózati nyomás.

A völgy átellenes magasabb övezetének a nyomáshiánya is megszűnik a korábban tervezett és engedélyeztetett nyomásfokozó létesítésével.

A tisztítási technológia a 2. számú kút területén megépítendő magas tetős épületben kerül elhelyezésre. Az épületben a szűrőgépház mellett egy szociális rész kerül kialakításra a kezelők részére.

Az udvartéren kerül megépítésre a tisztavíz tároló medence egybeépítve a dekantáló medencével.

A dekantáltvíz a vízmű előtti csapadékvíz csatornába kerül bekötésre.

Kapcsolat

Györköny Községi Önkormányzat
7045 Györköny, Fő u. 53-55.
+36 75 552-008
hivatal@gyorkony.hu

aRajztábla 1icon